Czym jest Value Discipline?

Termin Value Discipline został stworzony przez  Michael’a Treacy i Fred’a Wiersema. Według ich teorii, organizacje zawsze będą wyróżnić się na tle firm konkurencyjnym tymi wartościami, w których są po prostu dobre. Obserwacja tych wyróżników jest jednym z fundamentalnych narzędzi tworzenia dobrej strategii marketingowej oraz zwiększenia konkurencyjności firmy.

Według twórców, wartości organizacji nie zależy wyłącznie od ceny, ale także od innych czynników, takich jak wysiłek, jaki musi podjąć ktoś, aby kupić produkt / usługę itd.

Podział Strategii Value Discipline

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Organizacja, która koncentruje się w Value Discipline na przywództwie kosztowym (Operational Excellence), zawsze dąży do zapewnienia swoim klientom wysokiej jakości produktów lub usług po konkurencyjnych cenach i łatwości zakupu.

Organizacja skupia się na usprawnianiu procesów wewnętrznych. Dokonywanie jak najmniejszej liczby błędów, minimalizowanie zbędnej obsługi, standaryzacja i zwiększanie (korzyści skali) są częścią tej procedury. Przykładami takich organizacji są: Dell, Walmart, McDonalds, Federal Express, EasyJet czy RyanAir itd.

 

Intymność klienta (Customer Intimacy)

Organizacja uważa, że ​​jej klienci są najważniejszym aspektem organizacji. Organizacja nieustannie pracuje nad spełnieniem wymagań klienta i dostarcza głównie indywidualne rozwiązania. Celem takich firm jest długoterminowa relacjia z klientem.

Uzyskanie jednorazowej (dużej) transakcji jest podporządkowane tworzeniu długotrwałej więzi intymności. Aby osiągnąć sukces w tej strategii, organizacje często korzystają z intensywnego zarządzania relacjami z klientami (CRM). Przykładami takich organizacji są: Frito-Lay, banki i firmy doradztwa finansowego czy wszelkiego rodzaju firmy, tworzące produkty na zamówienie.

 

Przywództwo produktu (Product Leadership)

Organizacja, która koncentruje swoje Value Discipline na innowacji i przywództwie w zakresie produktów. Taka firma będzie dążyć do bycia liderem na rynku konkretnego produktu lub usługi.

Organizacja dużo inwestuje w badania i rozwój oraz często posiadają elastyczną strukturę, stymulując wydajność i kreatywność swoich pracowników. Ta strategia Value Discipline oznacza, że nowe i innowacyjne produkty są często „lepsze, mniejsze, szybsze, modniejsze i tańsze” niż ich poprzednie produkty. Przykładami wiodących firm są: Apple czy Philips.

Schemat Value Discipline

Schemat pomaga w ustaleniu wizji projektu przedstawiałem wcześniej we wpisie Wizja Projektu. Poniżej prezentuję narzędzie, dzięki któremu w relatywnie prosty sposób osoba zarządzająca projektem lub marką jest w stanie określić wartości z którymi jest kojarzony lub do których dąży.

value disciplines

 

Źródła:

business-to-you.com
toolshero.com