Co to jest kanban?

Technika Kanban została zapoczątkowana przez przedsiębiorstwo Toyota pod kierownictwem Taiichi Ohno, znanego jako twórca Toyota Production System. Ohno dostrzegł nieefektywność swojej linii produkcyjnej i szukał sposobów na ulepszenie swoich procesów. Samochód jest złożonym produktem do zbudowania. Ilość komponentów używanych podczas jego montażu przy nieodpowiednim zarządzaniu może być wysoce nieefektywna.

Ohno zobaczył, jak niepotrzebne zapasy i niski poziom produktywności były widoczne w ich działalności i postanowił podjąć działania. Inspirując się techniką wykorzystywaną w supermarketach (jeżeli jakiś produktów brakuje, pracownik je dokłada) i postanowił wdrożyć na linii produkcyjnej.

W celu wizualizacji jakich produktów brakuje, Ohano wykorzystał sygnały wizualne w postaci kart, aby zasygnalizować zapotrzebowanie na komponent. Dziś kanban jest podstawą pracy w ogromnej ilości projektach w biurach na całym świecie.

co to jest kanban?

 

Kanban bazuje na dwóch podstawowych regułach: wizualizacji procesu pracy oraz ograniczenia jej ilości wykonywanej w konkretnym momencie. Podstawą każdego systemu Kanban jest podział przepływu pracy na minimum 3 kategorie:

  • Kolumna Backlog – rzeczy do zrobienia w nieokreślonej przyszłości,
  • Kolumna Prace w toku (In Progress), zawierająca tylko elementy, nad którymi aktualnie pracujemy, z aplikacją limitu,
  • Kolumna elementów Done, które zostały ukończone.

Kolumn może być więcej. Kanban jest bardzo elastyczną metodą, pozwalającą na dostosowanie procesu do wymagań danego projektu lub potrzeb organizacji. Wraz z rozwojem procesu, tablica może się rozrastać lub zmniejszać, poprzez dodawanie dodatkowych kolumn tj. np. „do zrobienia w najbliższych 2 tygodniach” lub „testowanie” itd.

 

Co to jest kanban i Jakie są zalety korzystania z systemu?

Rezultaty pracy z Kanban sprawiają, że system jest po pierwsze bardzo efektywny, a przede wszystkim prosty. Wdrożenie pracowników lub interesariuszy w proces nie wymaga dużego wkładu pracy. Co jeszcze zyskujemy dzięki pracy z Kanban?

  • Uproszczenie procesów komunikacyjnych,
  • Lepsza koncentracja wśród członków zespołu (ograniczona liczba elementów, nad którymi mogą pracować w danym momencie)
  • Ograniczenie marnotrawstwa – łatwo uniemożliwić zespołowi wykonywanie pracy, która nie jest potrzebna, podwojenie lub skupienie się na rzeczach, które nie są ważne. Project Manager ustala rzeczy do zrobienia w „To Do”, dzięki czemu zyskuje kontrolę nad procesem,
  • Bieżące uzupełnianie elementów – ponieważ liczba zadań jest ograniczona, Project Manager widzi ilość zadań realizowanych przez daną osobę, a także może w łatwy sposób dodawać nowe lub 'wyłączyć' te, które mają niższy priorytet,
  • Elastyczność procesu – możliwość dostosowania procesu do danego projektu lub organizacji. W squares.agency wspólnie z klientem dostosowujemy i ustalamy proces do potrzeb konkretny projekt. Dzięki temu maksymalizujemy wydajność oraz zmniejszamy ryzyko jego niepowodzenia.

Przykładowe narzędzia Online posiadające tablice Kanban

Poniżej prezentuję listę narzędzi, które wykorzystuje lub wykorzystywałem do pracy przy projektach:

 

Zobacz także: wybrane Narzędzia Marketingowe które usprawnią pracę Twojego zespołu.

 

 

Źródło: https://kanbantool.com/kanban-guide/kanban-history