Podczas tworzenia aplikacji mobilnej lub strony internetowej lub systemu projektant musi przewidzieć wiele sytuacji, z którymi mierzy się użytkownik. Często jednak, nawet (a wręcz przede wszystkim) w komercyjnych z różnych powodów – czasu lub braku wiedzy – zdarza się pomijać istotne kwestie. Zatem nasuwa się ty tytułowe pytanie, o czym należy pamiętać tworząc aplikację mobilną lub stronę internetową?

Chciałbym podzielić się dziś dwoma ciekawymi narzędziami, które przedstawiają zbiór dobrych praktyk oraz zasad, o których warto pamiętać. Pierwszym jest Checklist Design oraz drugim UX Checklist.

Prezentowane projekty to zbiór dobrych praktyk projektowych z zakresu User Interface Design oraz User Experience Design. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń korzystania z naszego produktu dla użytkowników, a dla projektantów zebranie przydatnej wiedzy w jednym miejscu. Zacznijmy od prezentacji pierwszego z nich.

 

UI Checklist Design 

Checklist Design może okazać się przydatne dla Web UX/UI Designerów oraz Mobile UX/UI Designerów. Zasada działania jest bardzo prosta. Wybieramy obszar, którym będziemy się aktualnie zajmować np. Logowanie. Następnie otrzymujemy funkcjonalności które powinny się znaleźć np. Logo, tytuł, hasło, resetowanie hasła oraz opcjonalne funkcjonalności np. logowanie przez Facebook.

Dodatkowo  z prawej strony aplikacja umieszcza artykuły poruszające tą konkretną tematykę, przykłady dobrze zaprojektowanych produktów cyfrowych tj. Webflow oraz inspiracje na Dribble.

Bardzo polecam!

UX Checklist

Narzędzie mniej atrakcyjne wizualnie, jednak przydatne dla UX’owców. Zawiera najczęściej stosowane kroki w procesie projektowym tj. Research, Plan, Explore, Create it.

Poszczególne karty linkują do wartościowych artykułów, które szeroko opisują poszczególne problemy projektowe.

 

O czym jeszcze należy pamiętać tworząc aplikację mobilną lub stronę internetową? Jednym z podstawowych narzędzi jest Userflow. Zobacz także: Co to jest Userflow i dlaczego jest to ważny krok projektowania UX?