• Design

    Co to jest Userflow i dlaczego jest to ważny krok projektowania UX?

    User flow co to jest? User Flow (Przepływ użytkowników) opisuje kroki podejmowane przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do funkcji […]